CropEye nieuwsbrief 36 - april 2021

Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken
NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 36, jaargang 11, april 2021
Proefveld Hazelnoten

In toenemende mate worden hagen, bufferstroken, agroforestry en volvelds percelen met hazelnoten aangelegd. De reden daarvoor is dat de hazelaar een mooie plant is, koolstof vastlegt, de biodiversiteit bevordert, maar vooral, is er door de ondernemers een verdienmodel aan te koppelen. Om dat verdienmodel goed vorm te kunnen geven, om de juiste rassen te kiezen, is er kennis nodig van de groei, bloei en productie van de rassen van de hazelaars. En juist die kennis ontbreekt voor Nederlandse omstandigheden. Het is noodzakelijk om nieuwe innovatieve rassen te testen onder Nederlandse omstandigheden. Afgaan op gegevens uit Roemenië, Turkije of Oregon (USA) kan tot gevolg hebben dat je 10 jaar na planten moet constateren dat de productie niet komt en je dus de bomen moet rooien.
CropEye heeft samen met het melkveehouderijbedrijf Mts Breukink het initiatief genomen tot het project proefveld hazelnoten.Lees meer…
We zijn begonnen met het EU-Rustica project

We gaan uit opgewerkte afvalstromen van land- en tuinbouw en foodprocessing nieuwe blends meststoffen ontwerpen voor dezelfde regio waar ook de afvalstromen vandaan komen en toegesneden op aldaar relevante gewassen.

We zijn vier projectmeetings verder:

1. Er is een toolbox samengesteld van analyses m.b.t. fysische, chemische en biologische eigenschappen aan de opgewerkte plantaardige reststromen

2. We onderscheiden een aantal functionaliteiten die deze fertilizers in zich kunnen hebben

Potentiële componenten uit de opgewerkte afvalstromen worden in een matrix gekruist met de functionaliteiten. Zo werken we toe naar een functioneel ontwerp.

Lees meer.....
Bufferstroken 2.0 veroveren Gelderland

Bufferstroken 2.0 was een van de genomineerden voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020 en heeft uiteindelijk de aanmoedigingsprijs gewonnen. Bufferstroken 2.0 zijn brede stroken langs watergangen bestaande uit slimme aanplantsystemen van notenbomen, notenstruiken en biomassa. Bufferstroken 2.0 levert een neveninkomst op voor de ondernemer. De bufferstroken dragen bij aan de eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig eiwit, leggen notenbomen CO2 vast (C-kringloop) en verfraaien het landschap.

De kern van dit nieuwe project is kennisoverdracht en voorlichting over Bufferstroken 2.0 en het realiseren van een aantal Bufferstroken 2.0 in Gelderland. Bufferstroken zijn klimaat slimme landschapselementen met een verdienmodel! 

Lees meer.....
Biomassa in Zuid-Holland

We hebben de neiging om nu ook relatieve nieuwe biomassa aan te wenden voor energie-generatie, en tegelijkertijd wordt op de biomassa een beroep gedaan als een renewable grondstof. Het zich rijk rekenen is begonnen terwijl het behoud van biomassa of liever het herstel van biomassa nauwelijks aan de orde komt. Zonder voldoende biomassa, en vooral zonder voldoende biomassa in de actieve koolstofkringloop is strategisch gezien “het biomassaverbruik” door/voor andere doeleinden een doodlopend spoor.

Agrimaco, Omgevingsdienst Zuid-Holland en CropEye werken aan een projectopzet waarbij het noodzakelijke behoud van biomassa niet onderaan de value-piramide staat maar juist aan de top. Hoeveel biomassa opbouw is er nodig om een kringloop in stand te houden die niet alleen biomassa genereert maar ook de gewenste ecosysteemdiensten vervult.

Lees meer.....
 
Gelderse Noot
Agrarische ondernemers in Gelderland willen invulling geven aan kringlooplandbouw met aandacht voor de natuur. Een van de mogelijkheden om hieraan invulling te geven is het integreren van bomen in bedrijfssysteem. Indien agrariërs voor bomen kiezen, dan heeft men bijna altijd de voorkeur voor notenbomen. De reden voor die keuze is duidelijk, er is een verdienmodel aan te koppelen.

Het realiseren van noten van goede kwaliteit en van de borging van die kwaliteit is dus een voorwaarde voor een verdere marktpenetratie.

De doelstelling van dit project is het stimuleren van de verkoop en consumptie van de Gelderse Noot door borging van de kwaliteit en herkomst van de noten uit de primaire productie. Daarvoor wordt op basis van marktonderzoek het product “Gelderse Noot” ontworpen en beschreven en wordt de borging ontwikkeld (kwaliteitsregeling).

Lees meer…

dare to share
Postbus 106, 2678 ZJ  De Lier
www.cropeye.com - info@cropeye.com
Klik hier om U af te melden klik hier om uw gegevens aan te passen
Powered by AcyMailing